• 2020-07-01 11:54
  • Katarina Martinsdotter-Frohm

Arbetsmiljöingenjör

I dag har vi fått en ny beviljad start för vår utbildning till Arbetsmiljöingenjör.

Utbildningen kommer att starta vecka 49, den bedrivs på distans med  Stockholm som utbildningsort.

Läs mer om utbildningen under våra YH-Utbildningar.