• 2021-06-17 10:02
  • Mathilda Idhult

Ansökningsprocessen

Behörighetskrav:

Behörighet:
Du är behörig att antas till en utbildning om du uppfyller något av nedanstående:

1. Har avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning.

2. Har fått slutbetyg från ett fullständigt nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan och har lägst betyget Godkänt i minst 2 250 gymnasiepoäng.

3. Har fått slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning och har lägst betyget Godkänt i minst 2 250 gymnasiepoäng.

4. Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar något av ovanstående.

5. Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.

6. Eller genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

För att få arbete som lokförare krävs att du även ska uppfylla de grundläggande kraven på fysisk och psykisk lämplighet att framföra
järnvägsfordon krävs att den sökande uppfyller hälsokraven i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS
2011:61) om hälsokrav m.m. enligt lagen (2011:725) om behörighet för lokförare. 

Urvalsprocessen:

Vi tillämpar urvalstester vid urvalet, dessa kommer du som sökande att ta del av efter det att du blivit bedömd som behörig.

Du kommer då att få en inbjudan till att genomföra ett webbaserat test som genomförs i hemmiljö. Det är ditt  eget ansvar att se till att spam-filter etc tillåter mail med aktiva länkar. 

Om du klarar test 1 (det s k förtestet) blir du inbjuden till fortsatta urvalet (test 2) på den studieort som du har sökt. 

Om du har klarat av det fortsatta urvalet (test 2) bokas du in för den avslutande yrkespsykologiska bedömningen.

 

Observera att  läkarundersökningen bekostas av dig som sökande.