Fakta

Poäng:
450
Längd:
90 veckor
Studietakt:
100%
Studieform:
Anpassad


Det finns 2 inplanerade starter, dessa finner du längre ner!

Järnvägsprojektör (Distans)

 

Vad blir du efter utbildningen? 

Efter din examen kan du arbeta som järnvägsprojektör med att projektera inom järnvägsteknikgrenarna signal-, el- och teleteknik, samt med att förstå sambanden mellan dessa teknikgrenar och banteknik. Du arbetar självständigt som projektör och har ofta ensam ansvar för alla delar i olika järnvägsrelaterade projekt. 

Hur ser arbetsmarknaden ut?
De närmaste 10 åren kommer rekryteringsbehovet av järnvägsprojektörer inom området BEST (Ban, El, Signal, Tele) att vara stort.
Utbyggnad av infrastrukturen tillsammans med pensionsavgångar och införande av ny teknik i form av ERTMS (European Rail Traffic Management System) gör att företagen behöver anställa kontinuerligt.
Norrlandskusten är Sveriges främsta tillväxtområde utanför storstadsområdena. Enligt en färsk sammanställning från Västerbottens Handelskammare investerar hamnar, industriföretag och andra aktörer drygt 300 miljarder kronor i regionen under de kommande tjugo åren. Samtidigt skärper industriföretagens storsatsningar kraven på att nödvändiga infrastruktursatsningar blir verklighet.

Utbildningens genomförande och upplägg 

Utbildningen till järnvägsprojektör är en yrkeshögskoleutbildning på heltid som du läser på distans via vår lärplattform.
Att läsa på distans innebär att du har stor frihet att vara var du vill under din studietid, men för vissa kurser måste du ibland träffa lärare och studiekamrater. Vissa moment i en kurs, som till exempel studiebesök och laborationer, går helt enkelt inte alltid att göra på distans.
För denna utbildning innebär det att du måste kunna resa till studieorten 2 gånger per termin. Vid obligatoriska träffar betalar du själv eventuella resor och uppehälle.

Stor frihet och stort ansvar

Att studera på distans innebär frihet men kräver samtidigt disciplin. Du planerar själv för att kunna följa med i utbildningens planer, och även som distansstuderande innebär heltidsstudier att du studerar ungefär 40 timmar per vecka, dagtid.
Utbildningen bygger på tre centrala delar: Självstudier, problemlösning och arbete i basgrupper. Basgruppsarbetet är den grundläggande arbetsformen i PBL. Här väljer gruppen själva hur arbetet skall organiseras och har stor frihet för sina studier men också ett stort ansvar.  

I utbildningen kommer du ha föreläsningar/seminarier ca 6-8 timmar per vecka via Zoom och projektarbeten där du tillsammans med några studiekamrater löser verklighetsbaserade case. Uppgifterna är utformade efter verkligheten och du får använda dina kunskaper från flera av YH-utbildningens kurser. För att YH-utbildningen ska fungera bra för dig är det viktigt att du tycker om att studera i grupp och med dina studiekamrater. Vi uppskattar att din studietid kommer att uppta 40 timmar i veckan. 

Utbildningen är CSN-berättigad och leder till en kvalificerad yrkeshögskoleexamen. 

LIA - Kvalificerad Yrkespraktik 

I utbildningen ingår 3 LIA-perioder totalt 20 veckor där du i skarpt läge på olika arbetsplatser utvecklar dina teoretiska kunskaper i praktiken och skapar kontakter som leder till jobb. 

 

Kurser:
Arbetsledning, projektledning och kommunikation  35
Arbetsmiljö och Säkerhet  20
Banteknik  30
BIM-grundläggande teori 25
CAD - Microstation  20
Ellära grund och tillämpad matematik  30
Elteknik - järnväg  30
Entreprenadjuridik och upphandling  20
Examensarbete  35
Hållbar väg och järnvägsprojektering  10
Järnvägsprojektering  30
Kanalisation  10
LIA 1  20
LIA 2  30
LIA 3  50
Signalteknik  30
Säkerhetsstyrning järnväg  15
Teleteknik  10

Behörighet:
Du är behörig att antas till en utbildning om du uppfyller något av nedanstående:

1. Har avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning.

2. Har fått slutbetyg från ett fullständigt nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan och har lägst betyget Godkänt i minst 2 250 gymnasiepoäng.

3. Har fått slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning och har lägst betyget Godkänt i minst 2 250 gymnasiepoäng.

4. Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar något av ovanstående.

5. Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.

6. Eller genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Särskilda förkunskaper:

Du har läst följande gymnasiekurser och fått lägst betyget G/E/3:

Engelska 6
Matematik 2b
Naturkunskap 2
Svenska 2 alt Svenska som andraspråk 2

ELLER

Engelska 6
Fysik 1
Kemi 1
Matematik 2
Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2

Våra inplanerade starter

Ort:
Flexibel plats
Startar:
2022-09-26 00:00
Sista ansökan:
2022-05-16 23:00
Ant. platser:
30
Finansiering:
CSN-berättigad
Kontakt:
Katarina Martinsdotter-Frohm
katarina@tcc.se

Anmälan till denna start öppnar 2022-02-01
Ort:
Flexibel plats
Startar:
2023-09-25 00:00
Sista ansökan:
2023-05-15 23:00
Ant. platser:
30
Finansiering:
CSN-berättigad
Kontakt:
Katarina Martinsdotter-Frohm
katarina@tcc.se

Anmälan till denna start öppnar 2023-02-01