Fakta

Poäng:
220
Längd:
44 veckor
Studietakt:
100%
Studieform:
Bunden


Det finns 6 inplanerade starter, dessa finner du längre ner!

Lokförare

Järnvägen behöver dig! 

Vill du ha en arbetsplats med utsikt över hela Sverige? Ansök till Sveriges mest kompletta grundutbildningar för lokförare! 

Järnvägen har stort behov av utbildade lokförare. För dig som nyutbildad är chansen till arbete efter avslutad utbildning mycket goda! 

Yrkesutbildningen varvar teori med praktik. Den är kostnadsfri och du har rätt till studiemedel via CSN. 
 

 

 • Delkurs 1: Introduktion och Järnvägsteknik 
 • Delkurs 2: Regler och säkerhet i järnvägsmiljö                                         
 • Delkurs 3: Miljö                                                                                                      
 • Delkurs 4: Föraren                                                                                               
 • Delkurs 5: Regler och säkerhet för tågfärd och växling                                  
 • Delkurs 6: LiA 1                                                                                                      
 • Delkurs 7: Förarbeviset                                                                                 
 • Delkurs 8: Infrastruktur enligt det kompletterande intyget 1                      
 • Delkurs 9: Rullande materiel                                                                           
 • Delkurs 10: Farligt gods                                                                                  
 • Delkurs 11: LiA 2                                                                                                 
 • Delkurs 12: Infrastruktur enligt det kompletterande intyget 2                 
 • Delkurs 13: LiA 3                                                                                                   
 • Delkurs 14: Examensarbete                                                                                                      
 • Delkurs 15: Examination                                                                                       
 • SUMMA Yrkeshögskolepoäng: 220

Behörighetskrav:

Fullständig gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom komvux.

En svensk eller utländsk utbildning som motsvarar ovanstående krav INKL gymnasiebetyg i Svenska 

Bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och är där behörig till motsvarande utbildning INKL gymnasiebetyg i Svenska 

 

Godkända betyg i: 
- Engelska 5 (alt Eng A) 
- Matematik 1a, 1b eller 1c (alt Ma A) 
- Svenska 1 eller svenska som andra språk 1, SAS 1, (alt Sv A / SAS A) 

Grundläggande krav
För att uppfylla det grundläggande kravet om behörighet för lokförare krävs att den sökande har slutfört
kurser vid ett nationellt program i gymnasieskolan med lägst betyget E i ämnena:


1. svenska 1 eller svenska som andraspråk 1,
2. matematik 1a, 1b eller 1c, och
3. engelska 5.


Det grundläggande kravet på utbildning kan även uppfyllas genom godkänt resultat vid annan
utbildning som är likvärdig med den som avses i första stycket.
För att uppfylla de grundläggande kraven på fysisk och psykisk lämplighet att framföra
järnvägsfordon krävs att den sökande uppfyller hälsokraven i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS
2011:61) om hälsokrav m.m. enligt lagen (2011:725) om behörighet för lokförare. 

Urval:

Vi tillämpar urvalstester vid urvalet.

 

 

 

 

 

Våra inplanerade starter

Ort:
Göteborg
Startar:
2022-01-17
Sista ansökan:
2021-09-17 12:00
Ant. platser:
30
Finansiering:
CSN-berättigad
Kontakt:
Ronny Persson
ronny.p@tcc.se
Ort:
Boden
Startar:
2022-01-24
Sista ansökan:
2021-09-17 00:00
Ant. platser:
30
Finansiering:
CSN-berättigad
Kontakt:
Ronny Persson
ronny.p@tcc.se
Ort:
Hallsberg
Startar:
2022-03-07
Sista ansökan:
2021-10-30 12:59
Ant. platser:
30
Finansiering:
CSN-berättigad
Kontakt:
Ronny Persson
ronny.p@tcc.se
Ort:
Göteborg
Startar:
2023-01-23
Sista ansökan:
2022-09-15 23:58
Ant. platser:
30
Finansiering:
CSN-berättigad
Kontakt:
Ronny Persson
ronny.p@tcc.se

Anmälan till denna start öppnar 2022-02-01
Ort:
Boden
Startar:
2023-01-30
Sista ansökan:
2022-09-16 00:00
Ant. platser:
30
Finansiering:
CSN-berättigad
Kontakt:
Ronny Persson
ronny.p@tcc.se

Anmälan till denna start öppnar 2022-02-01
Ort:
Hallsberg
Startar:
2023-03-13
Sista ansökan:
2022-10-28 23:59
Ant. platser:
30
Finansiering:
CSN-berättigad
Kontakt:
Ronny Persson
ronny.p@tcc.se

Anmälan till denna start öppnar 2022-02-01