Fakta

Ort:
Skellefteå
Poäng:
445
Längd:
89 veckor
Studietakt:
100%
Studieform:
Distans
Ant. platser:
24
Startar:
2024-09-02
Sista ansökan:
2024-05-12 15:57
Finansiering:
CSN-berättigad
Kontakt:
Malin Karlsson
malin.karlsson@tcc.se

Anmälan öppnar

Produktionslogistiker

Logistiker finns i alla typer av organisationer och branscher, men kanske främst i tillverknings, tjänste och transportföretag. 

Som logistiker kan man även arbeta i IT-branschen och i offentliga sektorn. Du hittar logistiker på alla nivåer, vilket betyder att man kan ha såväl operativa som strategiska arbetsuppgifter.

Logistik bygger på optimering och effektivisering av verksamheten. Logistiken får en allt större betydelse i företag och organisationer och logistikchefen sitter ofta i företagets ledningsgrupp.

Arbetsförmedlingen bedömer att det kommer vara liten konkurrens om jobben inom civilingenjörsyrken inom logistik och produktionsplanering under det närmaste året. Det innebär att personer som har den utbildning eller erfarenhet som krävs kommer ha stora möjligheter till arbete.

Utbildningens mål

Efter avslutad utbildning kommer du att ha den yrkeskompetens som krävs för att självständigt ta ansvar för att leda projekt och implementera projektresultat på ett systmatiskt, kvalitetssäkert och hållbart sätt.

Du kommer också att ha kompetenser att förstå relationerna mellan produktion, planering och industriföretagets övriga funktioner.

Efter avslutad utbildning kan du jobba som produktionslogistiker och kunna utveckla och effektivisera produktionsprocesser och övervaka och följa upp projekt inom logistik-och produktionsplanering för att uppnå uppsatta mål.

Utbildningens upplägg

Utbildningen till Produktionslogistiker är en Yrkeshögskoleutbildning på heltid som du läser på distans via vår lärplattform. Vissa moment som till exempel studiebesök och examinerade gruppövningar går inte att göra på distans.

För denna utbildning innebär det att du måste kunna resa till Skellefteå 2-3 gånger per termin. Vid obligatoriska träffar betalar du själv eventuella resor och uppehälle.

Utbildningen är CSN berättigad.

Utbildningen består av kurserna (utan inbördes ordning):

 • Digitalisering och industriell IT
 • Examensarbete
 • Förändringsledning
 • Grundläggande produktionslogistik
 • Industriell produktionsledning
 • Introduktion industriell logistik
 • Kommunikation och ledarskap
 • Lagerstyrning
 • Matematik och Excel
 • Miljö, kvalitet och hållbarhet
 • Produktionseffektivisering- Lean
 • Produktionsekonomi och Projektledning
 • 3 LIA-kurser

I utbildningen ingår 3 LIA-perioder totalt 23 veckor där du i skarpt läge på olika arbetsplatser utvecklar dina teoretiska kunskaper i praktiken och skapar kontakter som leder till jobb.

Grundläggande behörighet för Yrkeshögskolestudier

samt

Särskilda behörighetskrav i form att du har läst följande gymnasiekurser och fått lägst betyget G/E/3:

 • Engelska 5
 • Svenska 2 eller Svenska som andraspråk
 • Matematik 1a, 1b eller 1c