• 2020-02-24 12:14
  • Mathilda Idhult

Frågor och svar: FAQ

Är urvalstesterna svåra? Vad bör jag tänka på?

Urvalet genomförs i flera steg. Det finns inget som du kan öva på inför testerna. Har du tillräckligt mycket av de förmågor som är viktiga för säkerheten i lokförarjobbet har du inga större svårigheter att klara kraven. Det svåra är att du i samtliga delar av urvalet ska arbeta så fort du kan utan att slarva. Det gäller att du inte bli för stressad utan har förmågan att fokusera även i en pressad situation. Det är inte meningen att du ska hinna med samtliga uppgifter. Du ska hitta en balans mellan antalet rätt och antalet fel, eftersom även antalet fel har betydelse för resultatet. I förtestet är provtiden 3 till 6 minuter per deltest. Tänk på att vara utvilad när du gör testerna och att du är i en lugn miljö! Jag har inte fullständiga betyg eller betyg som är gamla.

Kan jag komma in på utbildningen?

Om du har gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning, avgångsbetyg från äldre skolformer (gäller även 2 årig äldre gymnasieutbildning) eller folkhögskola, med godkända betyg (ej F eller IG) i Svenska, Engelska och Matematik, är du behörig- alternativt att du har en utländsk utbildning som är VALIDERAD av UHR (se nästa punkt). Jag har inte gått i svensk gymnasieskola / Jag har inte svenska som modersmål. Kan jag ändå söka till utbildningen? Du kan söka, men kom ihåg att du måste uppfylla de krav på grundläggande behörighet som Transportstyrelsen ställer - godkända betyg (ej F, “streck” eller IG) i Svenska, Engelska och Matematik - för att du ska få ett förarbevis utfärdat. Behörigheten styrker du genom att få din gymnasieutbildning från ditt hemland bedömd av Universitets och Högskolerådet. De språkliga kraven, i svenska, är godkänt betyg i SAS 1 (alt Sv A / SAS A). Mycket av det du ska lära dig är föreskrifter, lagtexter och tekniska facktermer. Det förutsätter det att du har en mycket god läsförståelse. Du ska, utan språkliga svårigheter, föra säkerhetssamtal i järnvägsmiljö. De språkliga kraven är höga eftersom lokförarjobbet är ett säkerhetsjobb och det får inte uppstå några misstag när du läser och tillämpar en föreskrift.

Vad gör jag om jag inte fått avgångsbetyg ännu?

Om du går sista året på gymnasiet eller på komvux och inte har fått ditt slutbetyg än, ska du bifoga de betyg som du hittills har fått och komplettera din ansökan med slutbetyget i juni eller på anmodan från TCC. Vid uteblivet avgångsbetyg avförs du som ej behörig till utbildningen.

Kan jag komma in på ett bra resultat på Högskoleprovet om jag inte är behörig?

Nej. Högskoleprov eller högskoleutbildningar ger ingen särskild prioritering.

Om jag redan har gjort ett urval och jobbar som t.ex tunnelbaneförare, måste jag göra om urvalet?

Det är numera ett EU-krav att samtliga elever som erbjuds en utbildningsplats har fått en rekommendation i den yrkespsykologiska bedömningen. Om du redan har testats av TCC, för ett annat yrke eller en annan utbildning, kan du ibland tillgodoräkna dig delar av det urvalet. Vänd dig till TCC för ytterligare upplysningar.

Är det fysiskt tungt att vara lokförare?

Det finns en hel del arbetsmoment som kan vara fysiskt tunga. Ett vanligt vagnskoppel väger 35 kilo. Som nybörjare kan det vara jobbigt att hantera, men med rätt teknik och genom att använda de hjälpmedel som finns är det inga problem! De som är korta kan ibland tycka att det är jobbigt att t ex nå upp till vissa delar på fordonen, eller att klättra upp på fordon från banvallen. Men kom ihåg, det brukar inte vara några problem!

Måste man kunna mycket om teknik eller ha gått en teknisk utbildning för att bli lokförare?

Du behöver inte ha gått någon teknisk utbildning för att bli lokförare. Den tekniska kunskap du behöver får du under utbildningen, antingen hos TCC eller hos den tågoperatör/järnvägsföretag som du börjar jobba hos. Att tänka och arbeta strukturerat och systematiskt följa anvisningar och scheman är mycket viktigt. Det är en fördel om du också är litet praktiskt lagd.

Kan man bli lokförare om man har dyslexi?

Eftersom lokförarjobbet är förenat med säkerhet går det inte att anpassa den yrkespsykologiska bedömningen eller utbildningen. En sökande med dyslexi måste klara de krav som gäller samtliga sökande/elever. Du måste vara noggrann samtidigt som det ibland krävs att det går snabbt. Du måste kunna läsa regler och föreskrifter obehindrat och förstå innehållet. Det får inte uppstå några misstag när du läser och tillämpar en föreskrift.

Vad gäller angående studiemedel?

Utbildningen i Boden omfattar 300 poäng fördelad på tre terminer och är studiemedelsberättigad. Övriga utbildningar omfattar 220 poäng fördelad på två ELLER tre terminer och är studiemedelsberättigade. Du ansöker hos CSN, läs mer på csn.se. OBS: Du kan inte ansöka om studiemedel förrän du har fått ditt antagningsbevis. Först då finns utbildningen inlagd på csn.se. Kan ni hjälpa till med bostad på studieorten? TCC har tyvärr inga bostäder på utbildningsorterna. Vänd dig till bostadsförmedlingen i respektive kommun. 

Är jag anställd i och med att jag har börjat utbildningen?

TCC: s lokförarutbildning är en yrkeshögskoleutbildning. Efter utbildningen får du söka anställning hos en tågoperatör/järnvägsföretag. Anställningen inleds med en företagsspecifik utbildning, då utgår det utbildningslön. Längden på utbildningen varierar beroende på hur mycket praktik du har gjort hos operatören under utbildningen och hur komplexa fordon och körning förtaget har. Kortaste utbildningen har företag som kör regionaltåg och den längsta internutbildningen har gods företagen.

Hur är undervisningen upplagd?

Utbildningens längd beror på utbildningsort. Det tillkommer ibland ett sommaruppehåll på fyra till fem veckor, samt ibland ett juluppehåll på 2 veckor. Tidpunkten och längden på dessa varierar mellan de olika studieorterna. Under dessa är du ledig och inget studiemedel betalas ut.  På de flesta av våra utbildningar är det teorilektioner måndag - torsdag eller måndag-fredag beroende på var i utbildningen man befinner sig i tidsmässigt, samt utbildningsort och även på utbildningslängd. Det är viktigt med hög närvaro under teoriavsnitten, för att t ex få komplicerade samband förklarade och regler satta i sitt rätta sammanhang. Detta är en utbildnings på heltid- tänk på det om du har för avsikt att jobba extra under studierna! TCC lokförarutbildningar går inte att studera på distans eller halvfart.

Är det mycket pluggande i utbildningen?

Vissa moment innebär mycket pluggande. Det är ett omfattande regelverk som skall läsas och läras in.

Är det mycket praktik i utbildningen?

En stor del av utbildningen är praktik, så kallat Lärande I Arbete (LIA). Under praktiken är du ute och kör hos något järnvägsföretag tillsammans med en handledare. Du har samma schema som din handledare, vilket kan innebära tjänstgöring alla dagar, dygnet runt. Praktiken är en mycket viktig del av utbildningen. Det finns även praktiska inslag i några av teoriblocken, t ex fordonsteknik, där ingår studiebesök och praktikpass. Du måste bli godkänd på de teoretiska och praktiska avsnitten innan du får examensbeviset! Vad kostar utbildningen? Eftersom lokförarutbildningen är en yrkeshögskoleutbildning är den kostnadsfri, så tillvida att det inte finns specifika terminsavgifter etc. Utbildningen är studiemedelsberättigad. Du ansöker hos CSN (centrala studiemedelsnämnden), läs mer på www.csn.se. Du kan även ansöka om extra studielån om du t ex får ökade omkostnader för resor eller boende i samband med utbildningen, gäller främst LIA. Eftersom du inte är anställd av någon tågoperatör/ järnvägsföretag utgår ingen lön eller annan ersättning. Detta gäller hela utbildningen, både teori och praktikavsnitten.

Är kurslitteraturen dyr?

TCC fakturerar 2600:- för den kurslitteratur som ingår i utbildningen. Just nu har vi ett projekt där utbildningen läggs över i ett elektroniskt klassrum. Som elev måste du ha tillgång till t ex en surfplatta eller en bärbar dator med trådlös nätverksuppkoppling som kan läsa de vanligaste filformaten. Kursansvarig på respektive ort kan svara på frågor hur långt man har kommit. TCC kan även ta ut mindre avgifter från eleverna för t ex resor till och från studiebesök.

Måste jag köpa särskilda varselkläder eller skyddsskor?

De flesta tågoperatörer/järnvägsföretag har kläder som elever, som gör praktik hos dem, får låna. För att vistas och arbeta i spårområde är det ett krav att du bär varselkläder motsvarande standarden EN 471 klass 3. Varselväst, som uppfyller dessa krav, måste du skaffa själv. Under utbildningen kommer du att vistas utomhus i alla väder. TCC rekommenderar att du har oömma och bekväma kläder, stadiga och halksäkra skor. Handskar och öronproppar är inget krav, men mycket bra att ha med sig.

Har jag möjlighet att påverka min placering under praktiken?

Nej, är det korta svaret på den frågan. TCC är beroende av de praktikplatser vi får av tågoperatörerna/järnvägsföretagen. Vi för en kontinuerlig dialog med branschen om behov och tillgång på praktikplatser. Av olika skäl kan inte en viss operatör på en viss ort alltid ta emot elever. Vi försöker i möjligaste mån att ta hänsyn till elevernas önskemål, men du måste räkna med att delar av praktiktiden kommer du att göra på annan ort än studieorten. Vi sprider ut praktikperioderna så att samtliga elever får en så bred och varierande praktik som möjligt. Det ger en bättre och mer mångsidig erfarenhet av hur det är att arbeta som lokförare. Du måste själv ordna boende på orten för praktiken, TCC har inga studentrum eller liknande. Däremot hjälper vi dig med att t ex förmedla kontakter till hyresvärdar på orten, skriva intyg till CSN om ökade boendekostnader. Du måste själv stå för ev merkostnader under LIA: n, som t ex resor till och från praktikorten. Kan du flytta, har du släkt eller vänner på en viss ort i landet, utanför studieorten, och vill göra din praktik där, har du mycket större chanser att få den LIA du önskar.

Lokförarbevis – vad är det?

Inom EU pågår ett arbete med att införa gemensamma regler och föreskrifter för järnvägstrafik för att underlätta för gränsöverskridande trafik. Ett led i detta är införandet av ett EU- gemensamt förarbevis, en yrkesförarlegitimation som visar att du uppfyller EU: s krav på grundutbildning av lokförare. I Sverige är det Transportstyrelsen som utfärdar förarbevisen. Efter cirka 30 veckor har du fått tillräckligt mycket teori och praktik för att kunna skriva teoriprovet för förarbeviset. Du bokar själv tid hos Transportstyrelsen för att skriva provet. Kostnaden för förarbeviset är ca 2000 kr, och det betalar du själv.  Det är inget krav att ha ett förarbevis för att bli examinerad från TCC: s utbildning med ett godkänt resultat. Vissa tågoperatörer/järnvägsföretag vill att sökande skall ha ett förarbevis vid rekrytering, andra vill att du ska ha klart med ett förarbevis innan du blir anställd.

Är det svårt att få jobb efter utbildningen?

Behovet av utbildade lokförare kommer att vara stort flera år framåt. TCC: s grundutbildning har ett gott rykte. Antalet kursplatser bestäms av Yrkeshögskolemyndigheten i samråd med branschen, därför varierar antalet kursplatser efter kommande personalbehov. I de utvärderingar som görs har 90 - 95% av eleverna i varje kurs ett arbete inom järnvägssektorn ett år efter examen. De elever som kan ha svårt att få jobb brukar vara de som absolut vill jobba hos en viss operatör/företag eller som inte kan tänka sig att flytta. Är du villig att prova på något annat och/eller flytta är det i regel inte några problem att få anställning efter avslutad utbildning. De allra flesta av våra elever är dessutom mycket nöjda med sitt nya yrkesval!

Vad innebär GDPR för min ansökan?

GDPR, den nya Dataskyddsförordningen, trädde i kraft den 25 maj 2018 och ersatte den gamla Personuppgiftslagen (PUL). GDPR infördes samtidigt i hela EU och ger ett utökat skydd för dig som privatperson. Vi vill nedan kort informera Dig som sökande till våra utbildningar om hur vi hanterar Dina personuppgifter. Vi sparar endast de uppgifter som är relevanta för Din ansökningsprocess, samt de uppgifter som Transportstyrelsen kräver enligt de bestämmelser som gäller för säkerhetsklassat arbete på järnvägen. När Du ansöker till någon av våra utbildningar godkänner Du att vi får hantera Dina personuppgifter i samband med ansökan samt, om Du kommer in på utbildningen, under hela utbildningen. Vi garanterar att Dina personuppgifter inte sprids vidare till obehöriga och ej heller kommer att användas i marknadsföringssyfte. Du kan alltid begära att vi raderar Dina personuppgifter efter avslutad ansökningsprocess och avslutad utbildning via mail till info@tcc.se.

Om man har ett funktionshinder, en funktionsvariation eller en neuropsykiatrisk diagnos, vad gäller då?

Kraven på Lokförare regleras i lagen TSFS 2011:725 och i förordningen TSFS2011:61, dessa hittar du på Transportstyrelsens hemsida. Generellt gäller att du ska vara fullt frisk- såväl fysiskt som vad gäller funktionsvariationer samt neuropsykiatriska diagnoser etc. Transportstyrelsen beviljar normalt ej dispenser för detta, dock är det upp till den sökande att ta kontakt med Transportstyrelsen för ev dispenser. OBS: Dessa dispenser ska vara utredda och klara innan du ansöker till utbildningen. Om du går vidare till YPU i en ansökningsprocess utan att ha fått dispens (om du t ex har en neuropsykiatrisk diagnos, en protes etc), får du inte göra YPU. Du kan då även bli ersättningsskyldig för YPU:n, vilket utförs av Transportstyrelsens ackrediterade psykologer. YPU kostar ca 4000 kr.

Måste man ha perfekt syn-hörsel-färgsinne för att bli lokförare?

Du får ha glasögon i tjänsten, men din syn måste uppfylla vissa grundkrav även utan glasögon. Så här står det i "bestämmelserna" vad gäller synen : Om nödvändig synskärpa endast uppnås med korrektionsglas får inte korrektionsvärdena överstiga +5D (översynthet) eller –8D (närsynthet) i den mest brytande meridianen. Kontaktlinser är tillåtna oavsett korrektionsvärden under förutsättning att läkare med särskilt tillstånd bedömer att föraren i övrigt uppfyller synkraven samt att kontaktlinserna kan användas under ett helt arbetspass. Samma gäller hörseln. Så här står det i "bestämmelserna": Hörtrösklarna får inte överstiga 40 dB vid frekvenserna 500 och 1 000 Hz samt 45 dB vid frekvensen 2 000 Hz för vardera öra. Färgsinnet däremot måste vara perfekt. Det viktigaste är att du inte har någon sjukdom som kan leda till plötsliga medvetanderubbningar. I övrigt finns begränsningar för t ex de som har en neuropsykiatrisk nedsättning eller diagnos.

» Läs Transportstyrelsens föreskrifter om hälsokrav m.m

Om du har specifika frågor om din hälsa kan du kontakta Transportstyrelsens medicinska expertis.

TCC kan tyvärr inte svara på medicinska frågor.

Vad är en Yrkespsykologisk bedömning?

Det är en undersökning som görs för att bedöma din lämplighet som lokförare. Bedömningen görs för att du inte ska ha några yrkespsykologiska brister eller relevanta faktorer som som kan påverka din förmåga att utföra lokförarjobbet åp ett säkert sätt. Exempel på de förmågor som bedöms är:

-Slutledningsförmåga

-Spatial förmåga

-Perceptiv förmåga

Koncentrationsförmåga

-Självständighet

-Stresstålighet

Hur går den yrkespsykologiska bedömningen till?

Den som uppfyller den grundläggande behörigheten för Yrkeshögskolan kommer att erbjudas möjlighet att genomföra en Yrkespsykologisk bedömning.

Psykologerna som genomför bedömningen är godkända och utbildade av Transportstyresen. Bedömningen genomförs i 3 steg och du måste klara kravgränsen på varje steg för att gå vidare till nästa. Förest när du klarat alla 3 stegen har du klarat den yrkespsykologiska bedömningen.

Steg 1: Förtest, genomförs i hemmet via länk och Internet

Steg 2: Datorbaserat test, genomförs i TCC: s lokaler på kursorten

Steg 3: Test av kognitiva funktioner och Yrkespsykologisk besömning, genomförs i TCC: s lokaler på kursorten

Kan jag köra tåg själv efter utbildningen?

Utbildningen leder till en yrkeshögskoleexamen som lokförare. Du kommer även att ha avlagt prov för Lokförarbevis hos Transportstyrelsen.

Efter utbildningen ska du efter anställning genomföra en operatörsspecifik utbildning hos det Järnvägsbolag som anställt dig;

ett s k Kompletterande Intyg, för att få köra själv.

Du är anställd under denna operatörsspecifika utbildning, vilken varierar i längd beroende på vilket bolag du är anställd hos.